Studievereniging Modus
Studievereniging voor studenten Toegepaste Wiskunde aan de Hogeschool van Amsterdam

De vereniging

Studievereniging Modus is op 7 februari 2019 officieel opgericht. Jemco Koenis nam begin collegejaar 2018/2019 het initiatief om een studievereniging voor Toegepaste Wiskunde aan de Hogeschool van Amsterdam op te richten. Later sloten Anna Muijs, Amber van der Pol en Eva Pellenkoft aan. Ze hebben hard gewerkt aan het oprichten van de vereniging. Dit was nooit gelukt zonder alle hulp en willen dan ook graag iedereen bedanken. 

Het doel van Modus is dan ook om de studenten en de docenten van Toegepaste Wiskunde dicht tot elkaar te brengen. Zo hopen wij dat iedereen een zo leuk mogelijke tijd heeft op de opleiding. 

Er worden door het jaar heen leuke activiteiten georganiseerd, waaronder borrels, pubquizen, lezingen en vele andere leuke activiteiten. 

Dus wordt nu lid! 


Vacatures voor het nieuwe bestuur staan nu open!

Na de jaarwisseling willen we een nieuw bestuur kiezen, om een goed beeld te geven van wat een bestuursjaar inhoudt willen we studenten de kans geven om mee te lopen. Later in het jaar zal dan de het voltallige bestuur gekozen worden. Lijkt het jou leuk om je een jaar lang in te zetten voor de studievereniging, ben je een doorzetter en neem je vaak het initiatief? Solliciteer dan hieronder door een korte motivatie op te sturen, dan nodigen we je uit voor een gesprek. Neem voor vragen gerust contact met ons op! Tot 1 maart is het mogelijk om je aan te melden, daarna zullen gesprekken volgen. Het is goed om te weten dat je voor een bestuursjaar het volledige collegejaar van 2020/2021 beschikbaar moet zijn en we raden je aan om je propedeuse te hebben gehaald, al zal natuurlijk nog niet iedereen dat nu al weten. 

De functies binnen het bestuur houden het volgende in:

  • Voorzitter: de voorzitter is het gezicht van de vereniging en eindverantwoordelijk, daarnaast houdt de voorzitter voornamelijk bezig met contacten leggen met interessante bedrijven.
  • Secretaris: de secretaris verstuurd de algemene mails naar studenten en docenten en notuleert tijdens vergaderingen.
  • Penningmeester: de penningmeester beheert de kas en houdt in de gaten dat de vereniging nog genoeg geld heeft.
  • Vice-voorzitter: de vice-voorzitter neemt de rol van voorzitter aan bij afwezigheid van de voorzitter, begeleid de commissie(s) en gaat over de sociale contacten van de vereniging.