Studievereniging Modus
Studievereniging voor studenten Toegepaste Wiskunde aan de Hogeschool van Amsterdam

De vereniging

Studievereniging Modus is op 7 februari 2019 officieel opgericht. Jemco Koenis nam begin collegejaar 2018/2019 het initiatief om een studievereniging voor Toegepaste Wiskunde aan de Hogeschool van Amsterdam op te richten. Later sloten Anna Muijs, Amber van der Pol en Eva Pellenkoft aan. Ze hebben hard gewerkt aan het oprichten van de vereniging. Dit was nooit gelukt zonder alle hulp en we willen dan ook graag iedereen bedanken. 

Het doel van Modus is dan ook om de studenten en de docenten van Toegepaste Wiskunde dicht tot elkaar te brengen. Zo hopen wij dat iedereen een zo leuk mogelijke tijd heeft op de opleiding. 

Er worden door het jaar heen leuke activiteiten georganiseerd, waaronder borrels, pubquizen, lezingen en vele andere leuke activiteiten. 

Dus wordt nu lid!