Studievereniging Modus
Studievereniging voor studenten Toegepaste Wiskunde aan de Hogeschool van Amsterdam

De vereniging

Studievereniging Modus is op 7 februari 2019 officieel opgericht. Jemco Koenis nam begin collegejaar 2018/2019 het initiatief om een studievereniging voor Toegepaste Wiskunde aan de Hogeschool van Amsterdam op te richten. Later sloten Anna Muijs, Amber van der Pol en Eva Pellenkoft aan. Ze hebben hard gewerkt aan het oprichten van de vereniging. Dit was nooit gelukt zonder alle hulp en we willen dan ook graag iedereen bedanken. 

Het doel van Modus is dan ook om de studenten en de docenten van Toegepaste Wiskunde dicht tot elkaar te brengen. Zo hopen wij dat iedereen een zo leuk mogelijke tijd heeft op de opleiding. 

Er worden door het jaar heen leuke activiteiten georganiseerd, waaronder borrels, pubquizen, lezingen en vele andere leuke activiteiten. 

Dus wordt nu lid! 


Bestuur van svModus

Hou de vereniging in leven!! En word dan het bestuur van svModus!!!


 ePisc (Evenementencommissie)

ePIsc regelt de niet-studiegerelateerde evenementen. Ook zijn zij verantwoordelijk voor mogelijke bezigheden tijdens de tentamenborrels. De evenementencommissie wordt begeleidt door een bestuurslid (meestal vice-voorzitter). De evenementencommissie is de commissie die de meeste dingen regelt en daarom een goede oefening voor een bestuursjaar.

 Heb jij zin in om de activiteiten te organiseren samen met het bestuur, meld je aan via deze link.